top of page
  • Iris van Essen

Buro Zilt is betrokken geweest bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord (IZA)

In de maanden juni tot en met september 2022 heeft Buro Zilt het bestuur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) ondersteund in de totstandkoming van het Integraal zorgakkoord.

We zijn trots op het behaalde resultaat in het akkoord waarin het verpleegkundig domein erkend wordt. Het verpleegkundig domein slaat met een holistische insteek de brug tussen het medisch en sociaal domein en is een oplossing voor preventie, zelfmanagement van burgers en demedicalisering. Daarnaast hebben we de handen van de IZA partijen opeen gekregen voor het belang van hoge kwaliteit van verpleegkundige zorg. Er is 48 miljoen euro vrijgemaakt om een inhaalslag te maken in kennisontwikkeling en daaruit voortvloeiend in de ontwikkeling en implementatie van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden, uitkomstindicatoren, richtlijnen, en protocollen.


Buro Zilt werkt de komende jaren mee aan de transitie-opgave in het IZA


Buro Zilt werkt de komende jaren mee aan het bereiken van de beoogde resultaten van het integraal zorgakkoord voor alle sectoren en beroepsgroepen en is actief in meerdere regionale samenwerkingsverbanden.


Wij geloven daarbij in transitie. In de inleiding van het IZA staat “het moet en kan beter, anders lopen we vast”.

Wij van Buro Zilt draaien het liever om. “Het moet anders, zoniet dan wordt het niet beter”.

De toekomst van de Nederlandse zorg vraagt om een transitie. De uitdagingen zijn te groot en vragen niet om optimalisatie van bestaande processen en structuren, maar om vernieuwing van het systeem. Het vraagt om een integrale blik op de uitdagingen: de arbeidstekorten, de te grote zorgvraag o.a. door vergrijzing, de druk op kwaliteit, de druk op toegankelijkheid, economische crisis en noodzaak tot verduurzaming.

Transitie vraagt van de zorgaanbieders in de verschillende systemen om hun eigen identiteit ondergeschikt en dienstbaar te maken aan de maatschappelijke opgave voor de zorg. Met plezier levert Buro Zilt een bijdragen aan de regionale samenwerkingsverbanden tussen de zorgaanbieders en zorgvragers in de verschillende domeinen om dit stap voor stap waar te maken. 

Bekijk hier het Integraal Zorgakkoord
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page